Fenomenet online bingo har expanderat betydligt sedan de första näthallarna slog upp portarna kring sekelskiftet. Från cirka 10 webbplatser växte det till cirka 100 efter 5 år. Idag är det ingen som riktigt vet hur många bingosajter det finns. Nya tillkommer varje dag och det handlar om åtskilliga tusen sajter på alla världens språk.

I ett försök att analysera orsaken för detta uppsving i popularitet, särskilt bland den äldre befolkningen, genomfördes nyligen en undersökning där över tusen personer fick svara på vilka faktorer som motiverar äldre att spela bingo. Studien, som slutfördes fann att många i den äldre delen av befolkningen blir allt mer medvetna om de positiva effekterna av att spela bingo, förutom att det är en spännande och social umgängesform.

Att spela bingo har länge betraktas som ett enkelt tidsfördriv för pensionär. Det var få som uppmärksammade att spelet faktiskt har en mycket större betydelse än så. Regelbundet spelande stärker den kognitiva förmågan och bromsar upp hjärnans åldrandeprocess.

En studie som genomfördes vid centrum för visuell kognition vid Psykologiska institutionen, Southamptons Universitet 2002 har visat att spelet bingo kan förbättra hastighet och precision i korttidsminne samt ge ett påvisbart stöd i kampen mot negativa effekter av åldrande. Undersökningar har även visat att de som spelar bingo regelbundet uppvisar högre koncentrations förmåga och ett bättre korttidsminne än individer som löste korsord, spelade backgammon, schack eller bridge.

Forskning kring Montessori-baserade aktiviteter med bland annat ett spel som kallas ”minnes Bingo” visar att det med fördel kan användas för att förbättra funktionen hos personer som lider av demens, ett psykiatriskt tillstånd som kännetecknas av nedgång i de intellektuella förmågorna, som koncentration och minne.

Minnes Bingo använder samma koncept som bingo, med den skillnaden att det är ord i stället för siffror som ropas ut. Varje bingobricka har ord som ingår i ett känt talesätt. Minnes Bingo ger lång siktig stimulering av minnet samt förbättrar den språkliga förmågan samt läsförmågan. Dessutom ger de deltagarna en känsla av framgång och prestation, vilket leder till ökad självkänsla.

Andra intressanta fakta om bingospelare visar att en av fyra som spelar på nätet för närvarande är över 50 år.

Följande är de 3 viktigaste skälen till varför äldre motiveras att spela bingo på webben.

1. Förbättrar minnet
2. Skärper koncentrationsförmågan
3. Erbjuder en stimulerande social interaktion

Och sist men inte minst så är äldre bingospelare givetvis lika intresserade av att vinna pengar som alla andra!

Sammanfattningsvis går det alltså att konstatera att bingospelandet ökar och att den äldre delen av befolkningen har genom forskningsstudier fått en ökad medvetenhet om de friska fördelar som bingo har att erbjuda.

Den som är intresserad av platser på nätet som erbjuder bra bingo kan med fördel besöka bingoon.se, det är en trovärdig källa till bingo information, med rekommendationer av sajter som erbjuder en säker bingomiljö samt guider till online bingo och nyheter inom bingo industrin.